Rainbow Map – nowe narzędzie wspomagające terapię o wielowymiarowym zastosowaniu

Czym jest Rainbow Map?

Jest to wielowymiarowe narzędzie terapeutyczne, które pozwala:

  • Wykorzystać je w każdym nurcie psychoterapii, a w szczególności w terapii poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej, eksperymentalnej, humanistycznej, schematów, i in.;
  • Zbudować i zrozumieć relację między ciałem (reakcja – rozpoznanie, oraz zrozumienie) oraz umysłem (określenie schematów działania i reagowania);
  • Wykorzystać je jako element psychoedukacji;
  • Wprowadzić elementy terapii skoncentrowanej na osobie;
  • Pomóc podtrzymać efekty terapii i radzenia sobie w niektórych sytuacjach przez klienta;
  • Rozwinąć niektóre zdolności klienta w zakresie postrzegania siebie oraz otoczenia;
  • Rozwinąć umiejętności relacyjne klienta w terapii rodzin oraz par;
  • Pomagać regulować stany emocjonalne, również w terapii osób z depresją, CPTSD, PTSD lub po przebytej traumie;
  • Budować empatyczną relację terapeuta-klient.

Rainbow Map jest ściśle powiązane swoimi podstawami z terapią poznawczo-behawioralną, teorią poliwagalną, a także oknem tolerancji. Jako element psychoedukacji narzędzie to pozwala klientowi poznać działalnie Refleksyjnego Mózgu, Reaktywnego Ciała i Reaktywnego Mózgu w kontakcie z sytuacjami stresującymi, depresyjnymi, innymi osobami, otoczeniem, a także wątkami traumatycznymi. Nazywam Rainbow Map narzędziem wielowymiarowym, ponieważ swoje zastosowanie może znaleźć w każdej terapii, moim zdaniem, również w terapii uzależnień – gdzie w sposób bardzo jednoznaczny pozwala wspomagać tą terapię, poprzez budowanie świadomości klienta.

W Rainbow Map pracuje zarówno klient, jak i terapeuta, co jest czynnikiem sprzyjającym budowaniu empatycznej relacji terapeutycznej. Klient pracuje na wielokolorowej mapie swoich emocji, a terapeuta jako osoba towarzysząca pracuje na Aide-Memorie, o czym będę więcej pisać w dalszej części artykułu.

IPS posiada wyłączną licencję uzyskaną od autora Rainbow Map - Andrew Thomas'a na prowadzenie szkoleń na terenie Polski oraz certyfikację.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z autorem Rainbow Map - Andrew Thomasem - część środków ze szkoleń organizowanych przez Instytut Psychologii Stosowanej z siedzibą w Warszawie jest przekazywana na rzecz fundacji, stowarzyszeń i ośrodków wspierających walkę z bezdomnością i proces wychodzenia z bezdomności w Polsce.

UCZESTNICY TRENINGU RAINBOW MAP - OPINIE O SZKOLENIU I NARZĘDZIU RAINBOW MAP

 To było niezwykłe doświadczenie. Ćwiczenie praktyczne Rainbow Map umożliwia nie tylko budowanie relacji z klientem ale również pozwala poznawać siebie samego. Jako terapeuta odkryłam po treningu Rainbow Map, że sama ciągle mam wiele rzeczy do przepracowania. 

Joanna

Spośród tysięcy, które wydałem na szkolenia w ciągu ostatnich 40 lat, był to najlepszy stosunek jakości do ceny i treści. Dziękuję Ci.

Chris

Odkrywcze, budujące dla terapeuty i klienta. Pozwala odkryć  w godzinę to, co przy normalnym trybie terapii  mogłoby zająć kilka do kilkunastu sesji.

Kasia

Szkolenie bardzo mi się podobało. Wszystko było bardzo jasno i klarownie przekazane. Żadne pytanie nie zostało pozostawione bez odpowiedzi. Narzędzie  Rainbow Map daje duże spektrum możliwości w pracy terapeutycznej. Z pewnością będę korzystał.

Andrzej

Pracuję jako psycholog i psychoterapeuta od ponad 30 lat. To szkolenie tylko mi potwierdziło, że otwartość umysłu terapeuty oraz ciągłe dokształcanie się są konieczne. Jestem pod wrażeniem narzędzia Rainbow Map.

Paweł

Top