Rainbow Map w praktyce

Przykładowy egzemplarz Rainbow MAP.

Źródło : https://www.rainbowmap.org/example-completed-rainbow-map

OPIS

Przykładowy egzemplarz Rainbow Map to świetne narzędzie do pracy z każdym typem klienta.  Powyższy egzemplarz został wypełniony wraz z klientem cierpiącym na depresję. Jako narzędzie psychoedukacyjne ukazał klientowi,  w jakich sytuacjach występują stany depresyjne oraz z jakimi emocjami, zdarzeniami, a także osobami są powiązane. Dla terapeuty dał ważne informacje, o występujących stanach głębokiej depresji, gdzie mogą występować stany, w których klientowi towarzyszą myśli samobójcze. Bardzo łatwo terapeucie było znaleźć narzędzia, dzięki którym klient znajduje ukojenie oraz łatwo wychodzi ze stanów głębokiej depresji. Narzędzie Rainbow Map w przypadku tego klienta ukazało również występowanie stanów paranoidalnych oraz skłonności do nadmiernej agresji względem innych oraz autoagresji. Terapeuta pracujący z tym klientem po jeden sesji z Rainbow Map pracował na rezultatach przez pół roku. Uważa się, że proces związany z Rainbow Map powinno się powtarzać nie częściej niż raz na 6 miesięcy, jednak nie jest błędem wykorzystywanie Rainbow Map w pracy z klientem częściej.  

Po zakończeniu terapii klient nadal korzysta z dobrodziejstw narzędzia Rainbow Map, które może samodzielnie potem wykonywać w domu. Dzięki temu możliwe jest wspomaganie i utrwalanie efektów terapii.

Top